About The Visual

THE VISUAL คืออะไร?

ใครก็ตามที่อยู่ในสายงาน หรือ สนใจใคร่รู้เรื่องราวในโลกข้อมูล (Data) คงทราบดีว่า การทำงานกับข้อมูลมหาศาล หลายครั้งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ยิ่งปริมาณข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งเท่ากับเวลา กำลังสมอง และพลังกาย ที่ต้องใส่เข้าไปมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งใจความสำคัญที่ซ่อนอยู่ใต้ชุดข้อมูล หลายครั้งคนทำงานมักติดอยู่ท่ามกลางความ สลับซับซ้อน การกระจัดกระจาย และไร้รูปแบบ ซึ่งยิ่งทำให้การนำข้อมูลเหล่านั้น มาบอกต่อเป็นเรื่องที่ยากแลท้าทายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้อมูลต่าง ๆ ปราศจากเรื่องราว เพียงแต่มันอาจยังไม่ถูกทำให้มองเห็น (Visible)

ความท้าทายเหล่านี้

กลายเป็นที่มาของ

The Visual


บริการใหม่จากองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(Thai PBS)

ที่เน้นสื่อสารด้วย Data Storytelling และ Data Visualization โดยมุ่งหยิบ ยกประเด็นสำคัญใกล้ตัว อันผูกโยงกับข้อมูลมหาศาล ที่ใครหลาย คนอาจไม่ทันสังเกตหรือมองข้าม มาบอกเล่าเป็นเรื่องราวเข้าใจง่าย ในรูปแบบงานวารสารที่ใครหลายคนอาจคุ้นหูในชื่อ Data Journalism
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทางวารสารศาสตร์แบบเดิมอาจไม่สามารถช่วยย่อยข้อมูลมหาศาลให้กระชับหรือเห็นภาพ ได้มากเท่าที่ควร The Visual จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสานเพื่อช่วยให้การเล่าเรื่องดึงดูดและง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพ (Visualization) เว็บไซต์แบบ Interactive วิดีโอเล่าเรื่อง หรือ ภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา และอีกมากมาย

The Visual มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะหยิบยกข้อมูลสำคัญรอบตัวคุณ
ซึ่งอาจถูกมองข้ามหรือยากที่จะทำความเข้าใจ มาส่งต่อเป็นเรื่องราวมากประโยชน์

และพร้อมเป็นพื้นที่ในการผลักดันวาระทางสังคม ไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการดึงเรื่องราวใต้กองข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นภาพที่ทุกคนมองเห็น

Making Data Visible

จุดมุ่งหมาย

หยิบยกประเด็นสำคัญรอบตัว ที่อาจถูกมองข้ามหรือยากแก่การทำความเข้าใจ มานำเสนอผ่านชุดข้อมูลที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า ให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นนั้น ๆ
เป็นฐานข้อมูลชั้นดีที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และเอื้อให้ผู้อ่าน สามารถศึกษา อ้างอิง หรือนำไปต่อยอดทำประโยชน์ได้
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันวาระสำคัญทางสังคมไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

Data Journalism คืออะไร?

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “Data Journalism” คงกลายเป็นอีกหนึ่งคำฮิตติดหู ที่ไม่ว่าจะอยู่ซอกมุมไหนในวงการสื่อสารมวลชนไทย ก็คงต้องได้ยินมาบ้างไม่มากก็น้อย ในฐานะอีกหนึ่งแนวทางการนำเสนอข่าวที่กำลังถูกผลักดันให้เกิดมากขึ้นในวงการสื่อไทย
แล้ว Data Journalism คืออะไร?
ถ้าจะให้แปลตามตัวอักษรอย่างง่าย Data Journalism คงหมายถึง การเล่าเรื่องราวอันเป็นข้อเท็จจริง (Journalism) โดยอาศัยข้อมูล (Data) อย่างไรก็ตาม หากจะพูดถึงนิยามความหมายที่ละเอียดขึ้นไปอีก
ดร.เอกพล เทียนถาวร ประธานชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก เคยสรุปความหมายโดยคร่าว พร้อมแจกแจงลักษณะของ
Data Journalism เอาไว้ว่า

นำเสนอข้อเท็จจริงบนฐานคิดแบบวัตถุวิสัย หรือ หลักคิดที่เชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยตัวเอง ไม่ขึ้นอยู่กับบริบทภายนอก ไม่ว่าใครไปพบความจริงนั้นก็ต้องเห็นตรงกันเสมอ

ใช้ข้อมูลเป็นแกนหลักโดยไม่ผูกติดกับการคาดเดา ความคิดเห็น หรือ ความรู้สึกส่วนบุคคล โดยยังสามารถใช้แหล่งข่าวบุคคลได้ แต่อยู่ในรูปแบบการสนับสนุนข้อบ่งชี้ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล

อาศัยข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยอาจตั้งต้นจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างก่อน และนำมาแปรรูปให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างในภายหลัง
ทั้งนี้นิยามความมายของ Data Journalism ยังคงไม่เป็นเอกฉันท์ ในบรรดานักวิชาการและบุคลากรแวดวงสื่อทั่วโลก โดยมีคำอธิบายใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่เพิ่มเติมขั้นตอนการหาข้อมูล หรือ เครื่องมือที่ใช้นำเสนอเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น
แม้จะยังไม่มีนิยามที่ตายตัว แต่ Data Journalism ก็เป็นแนวทางการนำเสนอข่าวรูปแบบใหม่ ที่วงการสื่อสารมวลชยไทยรวมทั้ง Thai PBS กำลังผลักดันให้เกิดขึ้น และเป็นหนึ่งในที่มาของ The Visual

เบื้องหลัง The Visual

“...กรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะน้อยจังเนอะ…”
ความคิดธรรมดาสุดเรียบง่ายผุดขึ้นกลางวงระดมสมอง ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 1 ปี ก่อนที่ The Visual จะเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นยังไม่มีใครในทีมคาดคิดว่า จากประเด็นสังคมง่าย ๆ ที่ใครหลายคนอาจมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเป็นปัญหา จะนำพาไปสู่ข้อมูลมหาศาลและบทสรุปที่น่าตกใจว่า คนกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวใช้งานเฉลี่ยต่อคน น้อยจนน่าเป็นห่วง (ไม่ถึง 1 ตร.ม./คน)
จากการทำงานครั้งนั้นทำให้เห็นว่า ยังมีประเด็นสำคัญอีกมากมายรายล้อมตัวเรา ซึ่งอาจถูกมองข้าม หรือ ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจในเวลาอันสั้น แต่หากถูกหยิบยกมานำเสนอผ่านข้อมูลที่วิเคราะห์อย่างดี พร้อมรูปแบบที่กระชับ ดึงดูด น่าสนใจ จากข้อสังเกตธรรมดา ๆ ก็อาจพาไปสู่คำตอบที่สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
และนี่คือหลักคิดเบื้องหลังการทำงานของ The Visual
แต่กว่าความคิดจากวงระดมสมอง จะกลายมาเป็นเว็บไซต์ Interactive ที่นำเสนอ Data Journalism พร้อมลูกเล่นมากมาย ความคิดนั้นต้องผ่านการอภิปราย แก้ไข ปรุงแต่ง และพิจารณาอย่างพิถีพิถันนานหลายเดือน กว่าจะได้มาซึ่งผลงานดังที่เห็น โดยมีทีมงาน 3 กลุ่ม ผู้มีส่วนรับผิดชอบหลัก ๆได้แก่

นักข่าว
(Journalist)
ผู้คลุกคลีอยู่กับโปรเจคตั้งแต่เริ่มต้น เป็นทีมซึ่งรับผิดชอบการขบคิด นำเสนอประเด็น ออกแบบเรื่องเล่า เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการดูแลเนื้อหา (Content) ทุกส่วนในชิ้นงาน


นักออกแบบ
(Designer)
ผเป็นทีมที่รับช่วงต่อจากนักข่าว โดยการนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ มาออกแบบและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งการนำเสนอข้อมูลที่สั้น กระชับ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และดึงดูดใจผู้อ่าน โดยรวมไปถึงการกำหนด องค์ประกอบศิลป์ (Art Direction) ภาพรวมของชิ้นงานทั้งหมด


นักพัฒนาเว็บไซต์
(Developer)
ผู้รับผิดชอบขั้นตอนสุดท้ายของโปรเจกต์ โดยนำชิ้นงานทั้งหมดที่ ถูกออกแบบมาปรับและทดสอบ เพื่อขึ้นโครงสร้างเป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยมี Fucntion ต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ทีมนักข่าวและนักออกแบบกำหนด

โดยแต่ละโปรเจกต์ต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากทีมงานทั้ง 3 ผ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่ง The Visual ที่ครบถ้วนสมบูรณ์