ออกแบบอย่างไร?
ให้ไม่ทิ้งใคร...ไว้ข้างหลัง

….ห้องน้ำ ทางเท้า ที่จอดรถ ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ……
เหล่านี้ล้วนเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานของทุกคนในสังคม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมืองแทบทุกแห่งล้วนอุดมไปด้วยประชากรที่หลากหลาย รวมถึงกลุ่มซึ่งมีข้อจำกัดอย่างผู้สูงอายุและคนพิการ จนหลายครั้งเราอาจพบว่า การออกแบบสิ่งอำนวจความสะดวกต่าง ๆ อาจยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนอย่างแท้จริง The Visual จึงอยากชวนคุณไปส่องผลกระทบที่เกิดจากการออกแบบเมืองที่ละเลยใครบางคนไว้ข้างหลัง พร้อมตั้งคำถามถึงแนวทางการสร้างเมือง ที่ทุกคนจะสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม