loader image

รถไฟฟ้า.. มหาความเปลี่ยนแปลง

กาลเวลาเปลี่ยนไป…อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลง 

21 ปีที่ผ่านมา “รถไฟฟ้า” ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการคมนาคมของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปอย่างสิ้นเชิง การโดยสารข้ามเมืองกลายเป็นเรื่องพริบตา รถไฟฟ้าหลายสายเชื่อมโยงโซนต่างๆ เข้าหากัน ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากความสะดวกสบายที่ได้ การมีอยู่ของรถไฟฟ้าอาจแลกมาด้วยความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น