loader image
ข้ามไปยังเนื้อหา

Vision “รัฐบาล – ฝ่ายค้าน” ทำอย่างไรให้คนไทยมีบ้าน

Vision

“รัฐบาล - ฝ่ายค้าน”

“บ้าน” เป็น 1 ในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต การมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง ไม่ได้ขึ้นกับแค่ภาวะเศรษฐกิจ แต่ยังยึดโยงกับ “นโยบายรัฐ” ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

ส่วนนโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐเป็นอย่างไร ? พูดคุยกับ นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายวรภพ วิริยะโรจน์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ตอน “คนไทยต้องมีบ้าน” ต่อยอดจากเวทีเสวนา “The Visual Talk : Home & Hope คนไทยต้องมีบ้าน” จัดโดย The Visual By Thai PBS

รัฐบาลเล็งมีนโยบาย บ้านเช่าสี่มุมเมือง

“รัฐบาลมีนโยบายอยากให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย โดยอาจมอบให้กระทรวง พม. สำรวจตัวเลขความต้องการของประชาชน ส่วนการเคหะแห่งชาติ อาจเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเช่าแทนซื้อ เพราะวันนี้ยอมรับว่าราคาบ้านของการเคหะฯ ราคาสูงเช่นกัน”

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลจะผลักดัน ร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่

นายสมคิด ย้ำถึงนโยบายรัฐบาลว่า จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อให้คนไทยมีรายได้ และเมื่อมีรายได้มั่นคงทางความเป็นอยู่ของประชาชนจะตามมา ส่วนนโยบายการเก็บภาษีที่ดินระบบใหม่นั้น ที่ผ่านมาพบว่าการเสนอร่างกฎหมายใหม่ ๆ ดี ๆ บางฉบับโดนคว่ำในรัฐสภา แต่รัฐบาลนี้จะผลักดันร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินระบบใหม่ เพื่อให้มีการนำที่ดินมาใช้ให้ถูกต้อง

“จะไม่ใช่ว่าที่ดินบางแปลงราคา 4,000 ล้านบาท เจ้าของที่ดินปลูกมะนาวแล้วบอกว่าเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เสียภาษีปีละ 400 บาท ตรงนี้ต้องปรับแก้”

นายสมคิด กล่าวเสริมว่า รัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้ โดยต้นปี 2567 จะเห็นความชัดเจนเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน เช่น โฉนด สปก.

ทำไมรัฐบาลควรมี นโยบายสวัสดิการที่อยู่อาศัย ?

ส่วนฝ่ายค้าน นายวรภพ กล่าวว่า นโยบายบ้านที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ รัฐบาลควรมาเสริมตรงนี้ เพราะมันคือสวัสดิการ อย่างพรรคก้าวไกลได้เสนอนโยบายช่วงหาเสียงคือ

  • รัฐบาลช่วยค่าผ่อนบ้าน สำหรับผู้ซื้อบ้าน – ที่พักอาศัยใหม่เป็นหลังแรก จำนวน 100,000 ราย ในอัตรา 2,500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 30 ปี สำหรับบ้าน – ที่พักอาศัยราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท
  • ช่วยค่าเช่าบ้าน-ห้องพัก สำหรับผู้เช่าบ้าน – หอพัก จำนวน 250,000 ราย ในอัตรา 1,000 บาท/เดือน สำหรับบ้านเช่า – ห้องเช่าที่มีราคาไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน สำหรับผู้มีรายได้น้อย/แรงงานหน้าใหม่

“ต้นทุนที่อยู่อาศัยคือต้นทุนใหญ่ในการดำรงชีวิต แม้บางคนไม่ต้องการเป็นเจ้าของ แต่ตรงนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ ถือเป็นสวัสดิการที่ช่วยประชาชน และยังช่วยด้านภาษีและกระตุ้นเศรษฐกิจได้”

นายวรภพกล่าวว่า พรรควางนโยบายด้านสวัสดิการประชาชนไว้ข้างต้น โดยมอบให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านการเงิน ผู้กู้ที่มีรายได้ 2.5 หมื่นบาท/เดือน จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยจะซื้อกับการเคหะฯ หรือเอกชนก็ได้ แต่รัฐบาลจะมีงบไว้ช่วยส่วนหนึ่ง เชื่อว่าจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ได้

“อย่าลืมว่าที่ดินมีจำกัด เราต้องวางมาตรการภาษี วางงบประมาณที่ทำให้ผู้ครอบครองที่ดิน แต่ใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามจุดประสงค์ เช่น ภาษีรวมแปลง ภาษีความมั่งคั่ง โดยเป็นการนำที่ดินที่มีการถือครอง มาใช้ให้ถูกจุดประสงค์ คือ อัตราภาษีก้าวหน้า

“หากมีการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ คนที่ครอบครองที่ดินจำนวนมาก จะคลายที่ดินที่ถือไว้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ คือนำที่ดินเหล่านี้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ต้องการมีบ้านแต่มีรายได้น้อยได้ จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสร้างสวัสดิการให้คนไทยได้”

นายวรภพ กล่าวอีกว่า พรรคเสนอร่างกฎหมายเหล่านี้แล้ว รอว่านายกรัฐมนตรีจะเสนอบรรจุร่างกฎหมายนี้ต่อรัฐสภาอย่างไรเพราะเป็นร่างกฎหมายการเงิน

ส่วนปัญหาที่คนไทยกว่า 5 ล้านครัวเรือน ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง และจะเดินไปสู่เป้าหมายในปี 2579 ว่าคนไทยต้องมีบ้าน นั้น นายวรภพมองว่า บ้านจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต หากรัฐบาลมีนโยบายไปช่วยเติมเต็ม จะช่วยบางคนให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ รวมทั้งที่ดินทำกินของประชาชนด้วย

นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

📌 อ่านแนวคิดและมุมมองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ที่จะทำให้คนไทยมีบ้าน ในงานเสวนา “The Visual Talk : Home & Hope คนไทยต้องมีบ้าน” จัดโดย The Visual By Thai PBS ได้ที่

https://thevisual.thaipbs.or.th/home-and-hope/

 Share This 👇
 Share This 👇
Facebook
X (Twitter)

รับชมรายการตอบโจทย์ ตอน “คนไทยต้องมีบ้าน”

Play Video