loader image
ข้ามไปยังเนื้อหา

Home & Hope

"บ้าน" กับความหวังของคนไทย

โอกาสในการมี “บ้าน” เป็นของตัวเองของคนหลากวัย หลายสถานะในสังคม โดยเฉพาะคนที่อาศัยและทำมาหากินในเขตเมืองหลวงนั้น จะยากหรือง่ายในการจับจองสิทธิ์อันเป็น 1 ในปัจจัย 4 แห่งการดำรงชีวิต ไม่ได้ขึ้นกับแค่ภาวะเศรษฐกิจ แต่ยังยึดโยงกับ “นโยบายรัฐ” ที่จะทำให้กว่า 5 ล้านครัวเรือน “ฝันเป็นจริง”

Play Video
Play Video