loader image

เพศ / ซีรีส์ / ภาพยนตร์
เมื่อพื้นที่ของเรา...ไม่เท่ากัน

ร่วมสำรวจประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศผ่านหน้าจอโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ ซีรีส์ และละคร ประเภทต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 1,000 เรื่อง เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนเพศของบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง แม้จะมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่บทบาทของผู้หญิง และ LGBTIQN ยังถือว่ามีพื้นที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่มากในแวดวงนี้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความเท่าเทียมทางเพศ ยังเป็นอีกวาระสำคัญยิ่งยวดที่สังคมคงต้องขับเคลื่อนกันต่อไป…

Articles